Logo màu đỏ nền trắng tuệ đức hoàn nguyên vị

BẢN TIN SỨC KHỎE

Để yên cho dạ dày ợ…

Ợ hơi là một sự ngắt quãng, một sự đi ngược lại tự nhiên. Tự nhiên là những thứ đã vào miệng bạn thì sẽ cứ thế mà đi dần dần đi từ trên xuống dưới. Nhưng ợ hơi thì lại đi ngược lại, vì thế nó là một sự ngắt quãng. Vì thế nó gây khó chịu.