Còn ai khác muốn hết sợ vi khuẩn HP nữa không?

Vi khuẩn HP không tồn tại ở trong lòng dạ dày mà phải bám vào lớp chất nhầy phủ lên dạ dày, cụ thể là nó sẽ chui vào làm tổ ở giữa lớp chất nhầy này.