Các Trường Hợp Dạ Dày Tiết Thừa Axit

Dạ dày sản xuất axit để phục vụ cho tiêu hóa, lượng axit sản xuất ra bao nhiêu cũng sẽ do lượng thức ăn chúng ta thường ăn vào quyết định.