Sôi bụng có là dấu hiệu của bệnh dạ dày?

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng, tiếng sôi bụng ùng ục chủ yếu do dạ dày tạo ra, thực chất âm thanh đó là của ruột non.