Liệu sôi bụng có đáng ngại như từ ngữ dùng để miêu tả nó?

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng, tiếng sôi bụng ùng ục chủ yếu do dạ dày tạo ra, thực chất âm thanh đó là của ruột non.