3 Bước tạo ra nhiều axit trong dạ dày

Để tạo ra nhiều axit cho những dạ dày đang bị viêm và không còn tiết axit được như trước, thì không đơn giản là tìm một thứ gì để đó “uống”.