Hướng dẫn đọc hiểu kết quả nội soi dạ dày – thực quản

Những thông tin cần nắm được trên 1 phiếu nội soi dạ dày – thực quản bao gồm: thực quản của bạn vẫn lành hay đã bị viêm; dạ dày của bạn bị viêm những chỗ nào, viêm kiểu gì; hành – tá tràng có bị sao không; HP dương tính hay âm tính.