Người thiếu axit dạ dày cần ăn thêm ít chua, cay

Những lời khuyên ăn uống “luôn đúng” cho bệnh dạ dày giờ chúng ta cũng cần xem xét lại, đặc biệt là với người thiếu axit.