Sự thật thú vị về ợ nóng

“Ợ nóng được coi là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày”.