Axit dạ dày của chúng ta là loại ăn thực vật!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Những thông tin dưới đây không cổ xúy cho phương pháp ăn nào, mà đơn giản là đưa cho bạn thông tin. Bạn biết và bạn sẽ tự có quyết định phù hợp nhất với bạn. Phù hợp với bạn, đó chính là đáp án cho từ ĐÚNG.

Nồng độ axit dạ dày của chúng ta thấp hơn động vật ăn thịt 10 lần.

Đó là sự thật.

Động vật ăn thịt không cần nhai nhiều, một số chúng nuốt chửng con mồi. Axit dạ dày của chúng rất mạnh, tới mức có thể hòa tan được cả lông và xương.

Nhưng axit dạ dày của ta thì không được như thế. Mức độ axit dạ dày của ta phù hợp với tiêu hóa thực vật, hơn là thịt.

Điều này cũng thể hiện ở cấu tạo hàm răng, chiều dài toàn bộ đường tiêu hóa… Những điều này bạn có thể tra google để biết. Như vậy, bạn sẽ biết thông tin trong bài viết này là đúng hay sai.