Các triệu chứng của axit dạ dày thấp

Ngoài việc test axit bằng baking soda để biết mức axit của mình, bạn cũng nên quan tâm tới những triệu chứng của axit dạ dày thấp.