7 Thực phẩm làm dịu nhanh dạ dày

Làm dịu nhanh dạ dày chỉ với 7 loại thực phẩm cho cả người thiếu axit lẫn người thừa axit.