Những thói quen có hại cho dạ dày

Đặc điểm của thói quen xấu là chúng không gây tác hại ngay, hoặc do thiếu hiểu biết một số kiến thức sức khỏe chuyên sâu nên bạn vô tình làm hại dạ dày.