Phác đồ tham khảo cho người viêm dạ dày thiếu axit

Phác đồ được chia nhỏ làm 2 tình huống, viêm dạ dày kèm trào ngược và viêm dạ dày không trào ngược.