Người thừa axit dạ dày không nên ăn quá ít một bữa

Người thừa axit dạ dày nhanh đói, bị đau khi đói, cho nên đây mới là những lời khuyên đúng cho người dạ dày thừa axit.